Áttörés a fizikában II.

19 Nov Áttörés a fizikában II.

Égből pottyant gondolatok

Fizika és metafizika: tudomány a transzcendens határán?

Eric Verlinde készülő, újító gravitációs elméletéről már a „Kiút a korlátok közül” című könyv népszerű tudományos fejezetében is hírt adtam:

„Mérőeszközökkel javíthatjuk az érzékelés pontosságát és növelhetjük spektrumát, de még mindig korlátozott, alaposan korlátozott marad: az egész univerzumnak csupán 4,6%-át alkotja a megfigyelhető anyag, tehát bő 95%-a ismeretlen, amit egyelőre, további magyarázat híján, úgynevezett sötét anyagnak és energiának neveznek. (Rubin, 1997).

A sötét energia feltételezésével az univerzum tágulása, bár nem problémamentesen, de megindokolható. Az égitestek mozgására nem ad elegendő magyarázatot az ismert anyagból származó gravitáció.”

Ezért volt szükség a sötét anyag feltételezése, melynek részecskéit máig hiába keresik, többek között a CERN-ben is…
„ Prof. Erik Verlinde holland fizikus szerint a sötét anyag feltételezése felesleges. Elméletében a nem megmagyarázható gravitációs hatás az égitestek térbeli mozgásából adódó információváltozásból ered. Szerinte az üres, anyagot nem tartalmazó tér forrása az információ, amely a világegyetem alapvetően meghatározó minősége. Térré és ettől elválaszthatatlan energiává (vákuummá) alakulhat, amelyből az anyag keletkezik kvantumszinten. (Verlinde, 2011) Ez az elmélet még a gravitáció magyarázatát is megoldja a kvantummechanikában – ami ez idáig megoldatlan volt!”

2011-ben Prof. Verlinde kollégái meglepetésére Newton tömegvonzás törvényét (melyet középiskolában megfigyelt természeti törvényként tanultunk) levezette az elmozdulásból adódó információváltozásból!

Verlinde elméletéről tovább filozofálva könyvemben:

„Érdekes, hogy így a tudományban is megjelenik a hármasság: információ-energia-anyag, akárcsak a szemlélődő hagyományokban: szellem-lélek-test vagy tudat-életenergia-forma, és a kereszténységben: Atya-Szentlélek-Fiú. Az elme számára a tudomány, a szemlélődő hagyományok és a vallás három teljesen különböző megközelítés – tágabb tudatossággal tapasztalva ezek csak formalizmusukban különböznek, lényegi tartalmukban nem.”

Erről a forradalmi tudományos elméletről egy meglepő személyes tapasztalat is ért… A könyv idézeteit folytatva:
„… előszeretettel meditálok – a szó szoros értelmében – tudományos témákon. (Intuitív meditációs tapasztalat eredményeképp hasonlóan „látszott” az információ szerepe a világegyetem felépítésében, mint ahogy az Prof. Verlinde új elméletéből kiderül” – ezt elmesélve egy fizikus ismerősnek, izgatott lett: érdemesnek tartotta egy új kutatási témára… „Elengedve a gondolkodást, egyszerűen „nézelődöm”, és rácsodálkozom a feltárulkozó összefüggésekre. Ha ezt tanítanák az egyetemen, mi mindent fedezhetnének föl az igazán hozzáértők!”

Talán ezek az égből pottyant gondolatok nem is pottyannak senkihez… Ott vannak az „égben”, és ki-ki érdeklődése, tudatállapota és tudása szerint észreveheti… Persze tudós legyen a talpán, aki ebből egy eget rázó tudományos elméletet képes levezetni!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.