Áttörés a fizikában I.

12 Nov Áttörés a fizikában I.

Égből pottyant gondolatok

Newton, Einstein, Verlinde? – tudomány mindenkinek

Vannak az életnek egyetemes témái. A tudomány az emberiség történetét végigkíséri, eredményei hatással vannak fejlődésére. Még ha nem is foglalkozunk vele, meghatározza mindennapjainkat. Kutatás, sőt valaha új elméletetek nélkül ma nem lenne mobiltelefon, komputer, röntgen, MRI, nem repülnénk…

Áttörés a fizikában I.

Ezek a gondolatok nem hozzám pottyantak az égből… Eric Verlinde holland fizikusprofesszorhoz. Amikor megláttam „Volkskrant” című napilapunkban a hírt, rögtön fölhívtam volna nemrég végzett kvantumfizikus lányomat – de erőt vettem magamon, munkaidőben nem zavarom. Mégis pár perc múlva megláttam facebook oldalán a közzétett hírt, ő sem állhatta meg, hogy ne kürtölje „világgá”!

S mi az, ami nov. 9-én világszerte megrengette a tudomány egét? A fizika rejtélyére, a gravitáció mibenlétére született egy jelentős, új elmélet. Eszerint Newton tömegvonzási törvénye, majd Einstein relativitás elméletében a gravitáció, mint a téridő görbületének eredménye nem állja teljesen meg a helyét! Megjegyzem, mindkettő nagyon jó közelítést ad a számunkra fontos, nem óriási távolságokra. (Newton tömegvonzási törvényéről középiskolában tanultunk. Einstein modelljére szemléltetésképpen: képzelj el egy matracot, mint téridőt. Ha a közepére teszel egy nehéz vasgolyót, a szélére pedig egy kisebbet, begurul a nagy felé a matrac mélyebb behorpadása miatt. A „téridő” görbülete a tömeg hatására egymáshoz „vonzza” a testeket.)

Miért olyan talány a gravitáció? Hiszen erről aztán mindenki tud! Már Newtont is a pisai toronyból leesett alma inspirálta, hogy elgondolkozzon a tömegvonzás törvényszerszerűségén – az anekdota szerint… Igen, érezni érezzük, még sincs rá eddig bizonyítható magyarázat. A fizikában ismert 4 erő, az elektromágneses, gyenge (a radioaktív bomlást okozó) és erős (atommagot összetartó) kölcsönhatás és tömegvonzás közül ez volt(?) a kakukktojás, amely problémát okozott a relativitás elmélet és kvantumfizika között, ami nem magyarázta meg az univerzum tágulását és hatalmas távolságok esetén a bolygók mozgását sem. Az új elmélet, mindhárom rejtélyre megoldást ígér…
Folytatjuk.

(Molnár Éva Zsófia a „Kiút a korlátok közül” című könyv szerzője)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.